Tâm Nhiên

Tâm Nhiên

THIỀN SƯ THI SĨ HUYỀN GIÁC

Như sư tử rống gầm thâm hậu
Thấu đạt rồi liễu ngộ cái vô biên
Phát minh tâm địa nhờ tự lực
Chứng đạo ca* vang dội tối thượng thiền

Bừng hiển lộ cõi vô lượng thọ
Vô lượng quang tỏa chiếu rực ngời ngời
Ơi chao ! Sống chết đâu có thực
Có vì lầm mê chấp ngã mà thôi

Lòng thanh thoát an nhiên liền thấy
Ngay vô minh là Phật tánh sờ sờ
Dù vốn Chơn Không mà diệu hữu
Nên huy hoàng sáng tạo suối nguồn thơ

Thơ huyết mạch tuôn trào bất tuyệt
Cuốn sạnh làu muôn vạn kiếp sầu qua
Vô phân biệt trí cười khai thị
Chỉ ngay ra thực tại cái đang là

Tâm Nhiên
* Thơ Huyền Giác